Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Hur får jag evigt liv?

Bibeln säger att alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet. Det står skrivet att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Han hatar synden, och den som har syndat kan inte vistas i hans närhet eftersom han är helig och ren.
Då kanske du säger, – Jag är en god människa, jag har inte mördat, stulit osv. Men det är inte Guds måttstock på synd. Synd kan vara en sådan sak som att ljuga eller se med lust på en man eller kvinna som du inte är gift med. Synd kan vara att bli svartsjuk eller avundsjuk på någon. Som du förstår så kommer ingen människa klara provet som syndfri inför Gud. Vi kan inte själva ta oss in i himlen och Guds härlighet. Alla människors egna strävanden är förgäves. I vår egen natur är vi redan dömda till ett liv borta från Gud.

Jesus är lösningen på problemet

Men Gud som älskar alla människor så mycket, hade en plan hur han skulle kunna vara i vår närhet. Han sände sin egen son Jesus till jorden för att lida och dö för våra synder. Jesus var helt utan synd och kunde ta hela mänsklighetens synd på sig, genom att dö i vårt ställe. På ett kors gav han sitt liv för dig och mig. Men döden kunde inte hålla honom kvar och efter tre dagar uppstod han. En tid senare for han upp till himlen
och sitter idag på Guds högra sida i himlen. Men han kommer snart tillbaka för att hämta dem som tror på honom.
Så vägen in i himlen är klar för dig och mig. Men bibeln säger att vi måste bekänna och tro på det offer Jesus gjorde för oss, be honom förlåta vår synd. Då kommer Gud se på dig som ren och utan synd.
Du kan få ta del av detta nya liv, här och nu. Till din hjälp har vi en bön som du kan be till Jesus om du inte själv vet hur du ska be.
Fortsätt och läs på denna hemsida. Här finns mycket att läsa och se om det nya livet i kristus.
Gud välsigne dig i ditt nya liv.
Till startsidan